Od 01.siječnja 2019.godine stupa na snagu:

• Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

• Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak te

• Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina.

 

Što je nama zanimljivo nabrojali smo u petnaest točaka pa pročitajte!

1. Neoporeziva isplata nagrade za radne rezultate i drugih oblika dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 5.000,00 kn godišnje

2. Povećanje iznosa porezne osnovice do 30.000,00 kn za primjenu porezne stope na dohodak od nesamostalnog rada od 24%

3. Obrazac OPZ-STAT-1 jednom godišnje

4. Ukidanje dva doprinosa na plaću i to: doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7% i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu od 0,5%

5. Povećanje doprinosa na plaću za zdravstveno osiguranje s 15% na 16,5%

6. Član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj zadruge obvezan je plaćati doprinose iz plaće i na plaću za 2019.godinu na osnovicu u iznosu od 5.491,20 kn ako je po toj osnovi osiguran

7. Primitkom po osnovi povoljnijih kamata smatra se razlika između ugovorene niže i stope kamate od 2% godišnje (ranije 3%)

8. Ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na istome će po novome morati vidno napisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“

9. Porez po odbitku 15% na naknade za nastupe inozemnih umjetnika i športaša koje nisu fizičke osobe

10. Obrazac PDMO se ukida

11. Ukidanja vrijednosnog praga za odbitak pretporeza 50% kod osobnih automobila vrijednosti veće od 400.000,00 kn

12. Ulazak u sustav PDV-a po sili zakona i tijekom godine ako su ostvarene isporuke u vrijednosti većoj od praga za upis u registar obveznika PDV-a (300.000,00 kn)

13. Smanjenje porezne stope PDV-a na 13% za pojedine proizvode, usluge i povezana autorska prava

14. Smanjenje porezne stope na 5% svih lijekova koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode

15. Smanjenje stope poreza na promet nekretnina sa sadašnjih 4% na 3%.

Sretno!