Skip to main content Skip to search
Maksimirsko naselje IV. 29, 10000 Zagreb, Hrvatska
Pon - Pet: 8:00 - 16:00
+385 1 2300 530
info@obstinatio-zg.hr

Knjigovodstvo

KNJIGOVODSTVO

Knjižimo poslovnu dokumentaciju u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. Preuzimamo dokumentaciju kod klijenta ili klijent dolazi do nas, a za one koji vole e-poslovanje izmjenjujemo dokumentaciju putem e-pošte.

Sortiramo zaprimljenu dokumentaciju, provodimo formalne kontrole (da li isprava ima sve elemente u skladu s propisima koji je reguliraju) te računske kontrole (da li je isprava matematički točna).

Knjiženja koja provodimo temeljena su na vjerodostojnim ispravama koje prate gospodarske procese i financijske tokove, te se vremenskim slijedom sustavno bilježe u poslovne knjige, a  nastale su poslovnim promjenama na imovini, kapitalu, obvezama, prihodima, rashodima i financijskom rezultatu poslovanja. Prikupljamo, obrađujemo i analiziramo za vas.